P.S.D Instructor worden

De opleiding tot P.S.D-Instructor wordt twee maal per jaar gegeven. Om het hoge basisniveau van de P.S.D-cursus landelijk te kunnen garanderen, worden er hoge eisen aan de toekomstige P.S.D-Instructors gesteld. Zo moet een P.S.D-Instructor een gedegen achtergrond in één of meerdere martial arts hebben. Daarnaast is ook aantoonbare ervaring met lesgeven in martial arts of sport een vereiste.

 

Na het succesvol afronden van de instructeursopleiding worden officiële P.S.D-Instructors geregistreerd in het Instructor register. Een licentie is één jaar geldig. Twee maal per jaar worden bijscholingsdagen voor de P.S.D-Instructors georganiseerd. Wanneer aan tenminste één van deze dagen wordt deelgenomen, wordt de licentie één jaar verlengd.

Geregistreerde P.S.D-Instructors kunnen op eigen initiatief cursussen aanbieden. Dit kan in cursusverband, maar ook als reguliere training bij een sportcentrum. De P.S.D-cursus is eveneens aan te passen voor bedrijven en zorginstellingen.

 

Dankzij het hoge basisniveau van de Instructors en de vaak jarenlange ervaring in het lesgeven kan de P.S.D-methode zich gemakkelijk onderscheiden ten opzichte van diverse zelfverdedigingssystemen die zich tegenwoordig profileren. De P.S.D-Instructors worden na het afronden van de opleiding onderdeel van een uniform en landelijk systeem zonder afbreuk te doen aan hun eigen creativiteit en individualiteit.